Счетоводни услуги

счетоводно обслужване
 • Счетоводно обслужване
 • Личен състав и Работни заплати
  • съставяне на Ведомости за РЗ с модул.
  • личен състав - трудов договор, заповед за освобождаване - регистрация в НАП
  • подаване на декл обр.1 и 6 с електронен подпис
  • писане на платежни нареждания за осигуровки
  • болнични - представяне в НОИ-РУСО
  • заверка на трудов и осигурителен стаж
 • Регистрация на фирми
  • регистрация и пререгистрация на фирми
  • регистрация по ЗДДС
  • регистрация в Комисията за защита на лични данни
  • регистрация  в Инспекция по охрана на труда
  • регистрация по ЗМДТ
 • Други услуги свързани със счетоводство
  • удостоверения за актуално състояние
  • изготвяне на пълномощни
  • патентни декларации
  • електронно банкиране
  • публикуване на ГФО в Търговски регистър при Агенция по Вписване